Formål

Ny brancheforening for Laboratorier

11 ledende laboratorier har stiftet en forening, som skal varetage medlemmernes faglige og branchemæssige interesser overfor myndigheder og organisationer, nationalt såvel som internationalt. Samtidig skal den sikre faglige og formålstjenlige forretningsprincipper inden for branchen.

”Vi har gennem den seneste tid oplevet, at kravene til laboratorierne er blevet strammet på en sådan måde, at det til tider ikke er forsvarligt. Den økonomiske stramning indenfor det offentlige samt kravene til de private firmaers konkurrenceevne har bevirket, at evnen og viljen til at betale for en faglig korrekt udført analyse og resultatformidling ikke altid er til stede – og det kan give alvorlige problemer for kunden, forbrugerne og for os!” udtaler den nyvalgte formand for foreningen, adm. direktør Torben Bloch Petersen, Steins Laboratorium A/S, og fortsætter; ”Vi skal stå som garant for de resultater der kommer ud af analysen og til dels den efterfølgende tolkning. Indenfor foreningen er ingen interesseret i, at der på nogen måde kan stilles spørgsmål ved vor faglige kunnen og professionelle virke. Vi vil derfor sikre at udbudsmaterialet og lovgivningen udformes så det sikrer den bedst mulige standard.”

Steins inviterede i efteråret flere af de store laboratorier til et møde, for at høre, om der var interesse for et samarbejde laboratorierne imellem. Interessen var så stor at der kunne afholdes stiftende generalforsamling januar 2005. Dannelsen af Laboratoriernes Branche-forening (LAB) var en realitet.

Der er mange offentlige og private instanser der har indflydelse på reguleringen af analyse-arbejdet. Derfor er det blevet vigtigere for laboratorierne at sikre at alle konkurrerer på samme høje faglige niveau og på fornuftige forretningsmæssige vilkår. Dagligt modtages nye direktiver fra Bruxelles samt fra andre myndigheder. Det medfører nye investeringer og forøgede omkostninger, både for vore kunder og for os. Det er vigtigt at det gennemføres korrekt og på det rigtige niveau.
Derfor forudser vi en række af konkrete sager som brancheforeningen vil tage op sammen med de relevante myndigheder og institutioner.

Som et yderligere eksempel herpå nævner adm. direktør Torben Bloch Pedersen, at den eneste måde, vi kan sikre analysevirksomhedernes internationale konkurrenceevne er, at vore medarbejdere er veluddannede og opdaterede med den seneste teknologi, samt at vi som analysevirksomhed involverer os i den praktiske del af forskningen og udviklingen.

Foreningen vil også påtage sig at udtale sig på branchens vegne. I fremtiden kan man derfor forvente at se LAB repræsenteret i medierne.